page_banner

habarlar

Kompaniýa habarlary

 • Dengue Fever – Caused by a Mosquito

  Deng gyzzyrmasy - Çybyn sebäpli ýüze çykýar

  Deng gyzzyrmasy - Çybyn Timor-Leste sebäp bolan 2021-nji ýylyň ahyryndan bäri öňki ýyllar bilen deňeşdirilende adatdan daşary ýokary derejede dengiz keseliniň köpelendigi habar berildi.2020-nji ýylda 1451 hadysa we 10 ölüm (CFR 0.7%) we 2021-nji ýylda 901 kesel we 11 ölüm (CFR 1,2%) habar berildi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda ...
  Koprak oka
 • HHS Classified H. pylori as a Definite Carcinogen

  HHS H. pylorini kesgitli kanserogen hökmünde klassifikasiýa etdi

  HHS kesgitli kanserogen hökmünde klassifikasiýa edilen ABŞ-nyň Saglygy goraýyş we adam hyzmatlary ministrligi (HHS) 2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda kanserogenler barada 15-nji hasabaty neşir etdi. HHS üçin ...
  Koprak oka
 • New Arrival | KaiBiLi COVID-19 Neutralization Ab+ Rapid Test Helps to Immunity Detection

  Täze geliş |KaiBiLi COVID-19 Bitaraplaşdyrma Ab + çalt synag immuniteti kesgitlemäge kömek edýär

  Täze geliş |KaiBiLi COVID-19 Bitaraplaşdyrma Ab + çalt synag immuniteti kesgitlemäge kömek edýär, geçen hepde (2022-nji ýylyň 3-9-njy ýanwary) COVID-19 täze keseliniň sany ep-esli artdy, täze ölenleriň sany bolsa geçen hepdäniňkä meňzeýär. .Alty sebitiň üstünden ...
  Koprak oka
 • GENESIS products continue to detect SARS-CoV-2 mutant strain Omicron

  GENESIS önümleri SARS-CoV-2 mutant ştammy Omicron-y tapmagy dowam etdirýär

  BSGG 26-njy noýabrda COVID-19 epidemiologiýasynyň zyýanly üýtgemeginiň deslapky subutnamalary sebäpli B.1.1.529 aladanyň görnüşini kesgitledi.VOC hökmünde Omicron adyny aldy.“Omicron” -da köp sanly mutasiýa bar, 30-dan gowrak genetiki mutasiýa.Käbir mutasiýa ...
  Koprak oka
 • Gelip çykyş COVID-19 IVD JEMLE .JI ÇÖZGÜN

  Gelip çykyş COVID-19 IVD JEMLE .JI ÇÖZGÜN Bütin dünýä boýunça 2021-nji ýylyň 9-njy dekabrynda sagat 16: 08-e çenli COVID-19 keseliniň tassyklanan 267,184,623 sanysy bar, şol sanda 5,277,327 adam öldi.2021-nji ýylyň 8-nji dekabry ýagdaýyna jemi 8,158,815,265 sanjym dozasy berildi.Gelip çykyş ...
  Koprak oka
 • MEDIKA |GENESIS Dümew we COVID-19 çözgütleri bilen sergä gatnaşýar

  MEDIKA |GENESIS, Flu & COVID-19 Solutions Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co., Ltd. 15-18-nji noýabr aralygynda Germaniýanyň DÜSSELDORF şäherinde geçirilen 53-nji MEDICA 2021 Bütindünýä lukmançylyk forumyna gatnaşdy.MEDIKA hakda : “MEDICA” 1968-nji ýylda döredildi, ...
  Koprak oka
 • Germaniýanyň Düsseldorf şäherindäki MEDICA-da Gelip çykyş bilen tanyşyň!

  ● Wagt: 2021-nji ýylyň 15-18-nji noýabry ● Stendiň belgisi: 3H14-2 “COVID-19 Total Solution” we beýleki reagentler barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, MEDICA-daky stendimize baryp görmegiňizi hoş geldiňiz.Gelip çykyş, bu ýerde duşuşmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýar!Goldaw ýa-da has köp maglumat gerek bolsa, bize ýüz tutuň: Tel ...
  Koprak oka
 • KaibiLi COVID-19 PEI-de antigen (Paul-Erliç-Institut) tassyklama sanawy!

  KaibiLi COVID-19 Antigen PEI tassyklamasyny alýar KaibiLi COVID-19 Antigen PEI tassyklamasyny alýar.BfArM, öndüriji tarapyndan hünär taýdan ulanmak üçin niýetlenen koronawirus SARS-CoV-2-iň patogenlerini gönüden-göni ýüze çykarmak üçin antigen synaglarynyň § 1 sözlemi 1 sanawy boýunça sanaw berýär.
  Koprak oka
 • Genesis KaiBiLi COVID-19 antigen synagy Malaýziýada rugsat alýar

  COVID-19 pandemiýasy, 1918-nji ýyldaky Ispaniýa dümewinden bäri Malaýziýada ýüze çykan iň uly ýokanç keseldir.Keseli gözegçilikde saklamak üçin COVID-19-ny anyklamak üçin MDR teklip sanawyny açýar.Gelip çykyş KaiBiLi COVID-19 antigen synagy Malaýziýada rugsatnama alýar Covid-19 antikorlarynyň sanawy, ...
  Koprak oka
 • Genesis KaiBiLi COVID-19 antigen synagy 2021-nji ýylyň maý aýynda MHRA-ny üstünlikli alýar

  MHRA, Dermanlar we Saglygy goraýyş önümleri Düzgünleşdiriji Agentlik Angliýada goýbermek üçin dermanlary, lukmançylyk enjamlaryny we gan komponentlerini düzgünleşdirýär.Saglygy goraýyş we jemgyýetçilik hyzmatlary bölümi (DHSC) koronawirusyň (COVID-19) synag meýilnamalarynyň ulalmagy barada syýasat kagyzy çap etdi.MHRA ...
  Koprak oka
 • Gelip çykyş KaiBiLi COVID-19 antigen barlagy Belgiýada rugsat alýar

  Gelip çykyş KaiBiLi COVID-19 antigen barlagy Belgiýada rugsat alýar SARS-CoV-2 Gysgaça syn Täze koronawiruslar β jynsyna degişlidir.SARS-CoV-2 ýiti dem alyş ýokanç keseli.Adamlara köplenç duýgur bolýar.Häzirki wagtda koronawirus romanyndan ýokaşan hassalar esasy turşudyr ...
  Koprak oka
 • Genesis KaiBiLi COVID-19 antigen barlagy Fransiýada rugsat alýar

  SARS-CoV-2 Çalt antigen synagy, adamyň nazofarinksinde bar bolan SARS-CoV-2 antigenlerini hil taýdan kesgitlemek üçin ygtybarly, çalt hromatopgrafiki immunoassaýdyr.Bu synag, COVID-19 şübheli adamlarda SARS-CoV-2 wirusyndan antigen tapmaga kömek edýär.Fran şäherinde ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2