1920x643
banner2
cxsw02
cxsw3
cxsw-22
cxsw-4

önüm

has köp >>

amaly

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

0d48924c1

näme edýäris

2002-nji ýylda döredilen, in vitro anyklaýyş enjamyny öndüriji hökmünde döredilen Hangzhou Genesis Biodetection and Biocontrol Co., Ltd. GENESIS-iň gözleg we barlag toparyna mikrobiologiýa, immunologiýa we molekulýar biologiýa ýaly köp ugurlar boýunça güýçli tejribesi we tejribesi bolan deňizden gaýdyp gelen hytaýly alymlar we alymlar ýolbaşçylyk edýär.

has köp >>

habarlar

Habarlar

2002-nji ýylda döredilen, in vitro anyklaýyş enjamyny öndüriji hökmünde döredilen Hangzhou Genesis Biodetection and Biocontrol Co., Ltd.

Omicron BA.2 sebäpli ýüze çykan täze global wirus

Omicron BA.2-den dörän täze global wirus, Kanadada Omicron epidemiýasy azalýarka, ...
has köp >>

Antikor synaglary COVID sanjymyna alternatiw bolup bilermi ýa-da üstüni ýetirip bilermi?

Antikor synaglary COVID sanjymyna alternatiw bolup bilermi ýa-da üstüni ýetirip bilermi?Aşakdakylar ...
has köp >>