17
1920x643
banner2
cxsw02
cxsw3
cxsw-22
cxsw-4

önüm

has köp >>

amaly

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

0d48924c1

näme edýäris

2002-nji ýylda döredilen, in vitro anyklaýyş enjamyny öndüriji hökmünde döredilen Hangzhou Genesis Biodetection and Biocontrol Co., Ltd. GENESIS-iň gözleg we barlag toparyna, ABŞ-dan we Japanaponiýadan deňizden gaýdyp gelen hytaýly alymlar we alymlar ýolbaşçylyk edýär, mikrobiologiýa, immunologiýa we molekulýar biologiýa ýaly köp ugurly tejribä eýe.

has köp >>

habarlar

Habarlar

2002-nji ýylda in-vitro anyklaýyş enjamyny öndüriji hökmünde döredilen Hangzhou Genesis Biodetection and Biocontrol Co., Ltd.

Hakyky dünýä infeksiýasynyň ilkinji “Omicron” hasabaty: Dümew ýaly alamatlar bilen ýokary ýokaşma

SARS-CoV-2 Omicron görnüşi, bütin dünýäde COVID-19 wirusynyň täze tolkunyny döredýär....
has köp >>

GENESIS önümleri SARS-CoV-2 mutant ştammy Omicron-y tapmagy dowam etdirýär

BSGG 26-njy noýabrda deslapky subutnamalar sebäpli B.1.1.529 aladanyň görnüşini kesgitledi ...
has köp >>